top of page
  • PROLEGAL Advocates

Kirjiet Antiki u l-Liġi l-Ġdid - Sitt Xhur Wara

Fl-1 ta' Ġunju 2021, daħalt fis-seħħ l-ATT XXIV tal-2021. Issa, sid post mikri taħt kirja protetta jista' jmur quddiem il-Bord li Jirregola l-Kera u jitlob li l-inkwilin isirlu test tal-mezzi. Jekk l-inkwilin jgħaddi mit-test tal-mezzi, l-inkwilin ikompli jokkupa l-fond b'kera ta' massimu ta' 2% tal-valur tal-fond. Jekk l-inkwilin ma jgħaddix mit-test tal-mezzi, il-Bord jordnalu jivvaka l-fond mikri.


F'dan il-webinar LIVE fuq Facebook, saret analiżi legali ta' din il-liġi, eżattament sitt xhur wara li daħlet fis-seħħ.Related Posts

See All

Comments


bottom of page