top of page
  • PROLEGAL Advocates

Il-Liġi taċ-Ċens

Fost is-suġġetti fil-Liġi tal-Proprjetà, wieħed mill-aktar li jħabbel il-moħħ huwa dak dwar l-Enfitewżi, jew kif nafuh: 'Iċ-Ċens'. F'dan l-artiklu, miktub għal "Dossier", (rivista ippubblikata minn Union Print Co Ltd, u editjata mis-Sur Melvic Zammit, Dr Carlos Bugeja jitkellem dwar il-Liġi taċ-Ċens. L-artiklu tistgħu taqrawh hawn taħt, filwaqt li l-edizzjoni sħiħa hija disponibbli f'din il-ħolqa:







Related Posts

See All

Comments


bottom of page